Besplatna pravna pomoć

Vijeće srpske nacionalne manjine pruža besplatnu pravnu pomoć koja se sastoji u davanju opće pravne informacije, pravnih savjeta, sastavljanju podnesaka pred javnopravnim tijelima.

Korisnici besplatne pravne pomoći su pripadnici srpske zajednice i ostali građani koji nailaze na poteškoće pri ostvarivanju svojih prava, posebice osobe koje zbog lošeg imovnog stanja nisu u mogućnosti osigurati si odgovarajuću pravnu zaštitu.

Primarna besplatna pravna pomoć se može dobiti u Zagrebu na sljedećoj adresi u navedenim terminima: 

Gajeva 7 (Srpsko narodno vijeće)
PONEDJELJAK I SRIJEDA od 9 do 15, 
Telefon: 01-4886-364, 099-3807-083
E-mail: nenad.maric@snv.hr